Objednajte sa na tel. čísle
 Ambulantné hodiny

Pondelok
Štvrtok
16:00 - 20:00 hod.
09:00 - 16:00 hod.
MUDr. Marián Oros

Vzdelanie a spôsobilosť

  absolvované kongresy

 • 2016 - Svetový kongres detskej gynekológie vo Florencii / Taliansko
 • 2015 - Svetový gynekologický kongres FIGO - Vancouver / Kanada
 • 2010 - Gynekologický kongres v Izraeli
 • 2009 - Gynekologický kongres v Pekingu /Čína/
 • 2008 - Konzultácie a prednášky z oblasti gynekológie
  a pôrodníctva, Lima /Peru /
 • 2007 - Gynekologický kongres AOCOG /ázijsko
  - oceánsky/, Tokyo /Japonsko/
 • 2006 - Svetový gynekologický kongres FIGO,
  Kuala Lumpur /Malajzia /


 • Uverejnených viac ako 40 publikácii v slovenskej
  a zahraničnej odbornej literatúre
 • Prednášková a publikačná činnosť - odprednášaných viac ako 50 odborných prednášok v rámci gynekologických kongresov doma aj v zahraničí
 • Kontinuálne vzdelávanie sa v novinkách gynekologickej
  a pôrodníckej operatívy
 • Školenie z oblasti gynekologického a pôrodníckeho ultrazvuku
 • Školenie v odbore detskej gynekológie
 • Atestácia I. a II. stupňa v odbore gynekológia - pôrodníctvo
počas tehotenstva

Poskytujeme

Operácie: operujem všetky druhy gynekologických a pôrodníckych operácii

Poskytujem pacientkam nadštandardnú odbornú starostlivosť podmienenú rokmi praxe na gynekologicko pôrodníckej klinike v Ružinove a vo svojej súkromnej ambulancii a tiež špičkovým prístrojovým vybavením .Tomu zodpovedá aj rozsah vyšetrení:
 • ultrazvukové vyšetrenie špičkovým prístrojom najvyššej prémiovej triedy s farebným Dopplerom, pre registrované pacientky
 • ultrazvukové vyšetrenia prsníkov
V tehotenstve:
 • vyšetrenie nuchálnej translucencie v 12.-14. týždni gravidity
 • Komplexné morfologické vyšetrenie plodu v 20.-22. týždni gravidity, pre registrované pacientky
 • 3D vyšetrenie plodu s farebnou fotografiou, pre registrované pacientky
 • 4D vyšetrenie plodu s možnosťou nahrávky na DVD nosič, pre registrované pacientky
 • vyšetrenie prietokov krvi v pupočníku plodu
 • Kardiotokografický záznam plodu podľa potreby, paušálne
  od 34. týždňa tehotnosti
U gynekologických pacientok:
 • Možné okamžité stanovenie CRP na dôkaz zápalu
 • Elektrodiatermokoagulácia - elektrické odstraňovanie poškodeného tkaniva na krčku maternice prípadne
  na vonkajších rodidlách
Ceny vyšetrení - podrobný cenník nájdete v čakárni ambulancie alebo sa môžete informovať na tel. čísle 0905 344 615.